Projekt ITEO – Završna konferencija i panel rasprava