Izrada sunčevog sata te radni posjet tajnika HAS-a