AD Vega twitter
AD Vega Rss

Kontakt

E-mail: advega2010(AT)gmail.com

– predsjednik: Zoran Novak

– tajnik: Milivoj Kuhar

– potpredsjednik: Miroslav SmolićObjavio : Zoran Novak